Mali-T658 (1 ข่าว)
ARM ผู้ผลิตซีพียู Cortex A9 ที่ใช้ในมือถือและแท็บเล็ตแทบจะทุกยี่ห้อ ได้เปิดตัวจีพียูรุ่นใหม่ Mali-T658 ซึ่งทาง ARM บอกว่ามันจะเร็วกว่า Mali-T400 จีพียูของชิป Samsung Exynos 4210 ที่ใช้ในมือถือสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S II และ Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus ถึง 10 เท่า และยังเร็วกว่า Mali-T604 จีพียูรุ่นต่อจาก Mali-T400 MP ถึง 4 เท่า สำหรับ Mali-T658 นี้คาดว่าจะเริ่มใช้ในอุปกรณ์ต่างๆภายในปี 2013 ส่วน Mali-T604 จะเริ่มใช้ก่อนประมาณครึ่งหลังของปี 2012