สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแท็บเล็ตประจำวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2553